Knihovna


Změna výpůjční doby v knihovně, změna knihovnice

15.10.2019

Vážení čtenáři,


dnem 16.10.2019 dochází k menším změnám v naší Obecní knihovně.

Místo knihovnice přijala paní Petra Víšková, která bude knihy půjčovat

každý sudý týden v době od 15:30 do 17:00.


Po deseti letech působení jako knihovnice bych chtěla Všem malým i velkým čtenářům poděkovat za jejich zájem o půjčování knih z naší knihovny a popřát jim spoustu pěkného a zajímavého čtení.

                                                                          

Jaroslava Syslová
Nahoru